Tarina

Tarina

Flatdot

Flatdotin nimi heijastelee pelkistettyä tyyliä ja ajatus sai alkunsa ympyrästä – yhteenkokoavasta muodosta. Litteä piste myös päättää lauseen, toisinsanoen järjestää tekstiä. Graafinen suunnittelu on pitkälti juurikin kokoamista, järjestelyä ja karsimista, olennaisen asian esiin tuomista visuaalisesti.

Flatdot on perustettu keväällä 2019 intohimosta visuaaliseen ilmaisuun, uteliaisuudesta maailmaa kohtaan ja uskosta yhteistyön mahdollisuuksiin. Muuttuva työelämä, joka on yhä enemmän aikaan ja paikkaan sitoutumatonta, antaa tilaa luovuudelle ja uuden oppimiselle. 

Tavoite on tuottaa asiakkaalle mahdollisimman laadukkaita palveluja ja tämän takaamiseksi Flatdot panostaa yhteistyöverkostoonsa. Näin voi keskittyä omaan ydinalueeseen, uusia ideoita syntyy herkemmin ja töitä voi tehdä itsenäisesti mutta yhdessä.

Flat dot

Yrittäjästä

Satu Palojärvi on Flatdotin perustaja, visuaalinen suunnittelija, joka viihtyy parhaiten silloin, kun pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja aloihin sekä ideoimaan luovan ongelmanratkaisun äärellä.

15 vuoden tausta erilaisissa rooleissa palvelualalla, pääosin Tampereen ravintolamaailmassa ovat pitäneet sisällään niin markkinoinnin tehtäviä kuin palvelumuotoilua asiakaspalvelun ohella. Asiakaslähtöinen ja joustava palvelu onkin Flatdotin toiminnan kulmakivi.

Krooninen matkakuume, intohimo hyvään ruokaan ja valokuvaava aviomies pitävät huolen vapaa-ajasta ja toimivat inspiraation lähteinä.

Satu Palojärvi - Flatdot