Mitä logon suunnittelu maksaa

Satu Palojärvi/ 14 kesäkuun, 2019/ Logosuunnittelu

Graafisen suunnittelun hinta

Miksi graafinen suunnittelu hinnoitellaan niin mystisesti ja millä hinnalla voi saada hyvää jälkeä? Entä jos logo on olemassa, mutta se pitäisi päivittää. Paljonko voin budjetoida rahaa pelkkään logoon?

Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan tässä bloggauksessa, purkaen hieman hinnoittelun rakennetta. Ensin pari sanaa hyvän logon vaatimuksista.

Graafisen suunnittelun hinta

Millainen on hyvä logo

Logon rooli yrityksen tunnistettavuudessa on kiistattomasti suuri. Logo on ensimmäisiä graafisia elementtejä, joita aloittava yritys tarvitsee. Olisi ihanteellista, että logosta selviää yrityksen toimiala ja se puhuttelee pääkohderyhmää tyylillään.

Logo on yksi osa yrityksen ilmettä ja johdonmukainen värien, typografian ja muiden visuaalisten elementtien käyttö on myös tärkeää yrityskuvan luomisessa ja tunnistettavuuden lisäämisessä.

Hyvä logo kestää aikaa, toimii mustavalkoisena, negatiivina ja on selkeä. Selkeydellä viittaan ennen kaikkea tekstilogoihin, joissa luettavuus ei saa jäädä tulkinnanvaraiseksi. Logon täytyy olla linjassa yrityksen toiminnan kanssa ja antaa oikea mielikuva asiakkaalle.

Virallisesti logolla tarkoitetaan tekstilogoa, joka usein perustuu johonkin kirjasintyyppiin. Symbolin tai kuvan sisältävää logoa sanotaan liikemerkiksi.

Logosuunnittelussa yhdistyy psykologia, visuaalisuus, liike-elämän tuntemus ja tekniset vaatimukset

Responsiivinen logo

On hyvä ottaa huomioon logon käytettävyys jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta logo on tunnistettava myös pienenä. Responsiivisesta logosta puhuttaessa tarkoitetaan logon elementtien käyttöä skaalautuvasti.

Responsiivinen logo - Flatdot

Oheisessa kuvassa esimerkki kahden suunnittelemani logon responsiivisesta käytöstä. Symboli tai muu tunnistettava osa logosta on käytettävissä yksinään esimerkiksi selaimen välilehdellä favicon-ikonina, mobiilinäkymässä ja brändätyissä materiaaleissa.

Responsiivista logoa voidaan käyttää joustavasti eri medioissa ja brändätyissä materiaaleissa

Logosuunnittelun hinta

Luovan työn ja ideoinnin hinnoittelu ei ole koskaan yksinkertaista ja siksi jokainen projekti pitää hinnoitella erikseen. On asiakkaan kannalta kuitenkin tärkeää saada hintatietoja, jotta budjetointi on mahdollista. Logon suunnitteluun prosessina on hyvä varata aikaa useampi viikko, jotta logon voi laittaa välillä pois silmistä ja miettiä sen soveltuvuutta rauhassa.

Logosuunnittelu toteutetaan usein osana yritysilmeen tai identiteetin visuaalista suunnittelua ja siksi voi olla hankala erottaa pelkän liikemerkin osuutta kokonaisuudesta.

Ohessa yleisiä alkaen hintoja, joilla pelkän logon voi olettaa saavansa ammattilaisen tekemänä. Lähteenä on käytetty Googlen hakutuloksia.

Logon päivitys/puhtaaksi piirtäminen alkaen 80 € + alv 24%

Logosuunnittelu alkaen 180 € + alv.24%

Hintahaitari keskimäärin 100 – 700 € + alv.24%

 

Hintaan vaikuttaa

  • Asiakkaan toiveet ja logon vaatima käsityön määrä
  • Minkälainen tiedostopaketti tilataan
  • Montako luonnosversiota logosta halutaan ja montako korjauskierrosta sovitaan
  • Logon käyttölaajuus ja yrityksen koko
  • Onko asiakkaalla jo selkeä olemassa oleva luonnos
  • Tilataanko logon lisäksi muita palveluita

Logo osana yritysilmettä

Logo on yksi osa yrityksen kokonaisilmettä ja saavuttaakseen vahvan brändimielikuvan, yritys tarvitsee pelisäännöt visuaaliselle viestinnälle.

Yritysilmeen suunnitteluun kuuluu yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa käytettävien värien, kirjasintyyppien, symbolien ja kuvien määrittely. Pidemmälle viedyssä viestinnän muotoilussa voidaan myös kehittää yritykselle tietty ”puhetyyli”, jotta eri kanavissa tapahtuva viestintä ja kommuninkointi pysyvät tunnistettavasti yhtenäisinä. Brändäyksessä on lopulta kyse asiakkaan luottamuksen voittamisesta.

Logon suunnittelu itse

Jos olet itse suunnitellut logon tai lähipiirissäsi on taitavia tekijöitä, on silti otettava muutama tekninen seikka huomioon ennen kuin logo on käyttökelpoinen. Jos logosta on aikomus teettää ikkunateippauksia, tarroja, mitä tahansa tulosteita tai painotuotteita se täytyy käsitellä painoa varten sopivaksi. Puhutaan vektoroinnista eli logo piirretään puhtaaksi piirto-ohjelmassa, jossa se saadaan sellaiseen muotoon, että koon suurentaminen on mahdollista ilman että laatu kärsii. Näin logosta voidaan teettää esimerkiksi tarkkoja suurkuvatulosteita ja se sopii tarraleikkurin luettavaksi. Tämä ei ole mahdollista pikselitiedostoissa.

Toinen tärkeä seikka on logon käytettävyys. Hieno logo ei aina ole suoraan monipuolipuolisesti käytettävissä, vaan tarvitsee muokkausta. Logosta tarvitaan ennemmin tai myöhemmin mustavalkoinen versio sekä negatiivi (valkoinen versio läpinäkyvällä taustalla). Pitää ottaa alusta alkaen huomioon, että kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä toistu halutulla tavalla näissä versioissa, jos logoa ei ole testattu ja annettu ammattilaisen muokattavaksi.

Kehotan ilman muuta tekemään itse luonnoksia ja miettimään ideoita valmiiksi, jos olet suunnittelemassa logoa yrityksellesi. Kuitenkin ennen logon julkaisua ja käyttöönottoa suosittelen vilpittömästi aina käyttämään ammattilaista projektin loppuun viemiseksi.

Share this Post