Katztudio Glassworks

Taidelasia valmistavalle Katztudiolle toteutettiin ilmeuudistus, sivusto ja tuotekuvaukset.

Valokuvaukset: Jussi Palojärvi, Studio Palojärvi
Graafinen suunnittelu & sivusto: Satu Palojärvi

www.katztudio.com